Wat is communicatie­strategie?

Een goede communicatiestrategie geeft focus en concentreert zich op de vraag hoe een boodschap bij de doelgroep terecht moet komen om de doelstellingen te bereiken.

Het strategische plan laat je bezinnen alvorens eraan te beginnen. Het brengt het volledige traject in kaart waarbij zowel opportuniteiten als mogelijke pijnpunten, risico's en nodige verdieping worden blootgelegd.

Deze voorbereiding leidt tot een duidelijk stappenplan met efficiëntie en conversie als gevolg. Het zorgt voor focus, verlaagde kosten en genereert meer impact.

Meerwaarde

Geeft richting

Alle communicatie-initiatieven worden getoetst aan de gekozen strategie. Dit zorgt voor doelgerichtheid en geeft wildgroei of losstaande initiatieven geen kans.

Creëert consistentie

Communicatie is vaak een versnipperde verantwoordelijkheid. Dankzij een goede strategie zijn de richtlijnen duidelijk wat resulteert in een vlotte samenwerking en een gericht gezamenlijk doel.

Transparantie

Een doorgedreven strategie brengt het volledige traject in kaart waarbij zowel opportuniteiten als mogelijke pijnpunten, risico's en kosten worden beschreven.

Subdiensten

Afhankelijk van de vraag, schakelen we de nodige (sub)diensten in. Zo garanderen we een efficiënte en globale aanpak met impact.

What’s your communication
challenge?

We horen het graag. Onze koffie staat warm en de biertjes koud. We horen het graag. Onze koffie staat warm en de biertjes koud. We horen het graag. Onze koffie staat warm en de biertjes koud.

paarse gradient