Wat zijn de onderdelen van een marketingplan?

 • 1. Een strategisch kader

 • 2. Oplijsting van initiatieven

 • 3. Een meet- en evaluatieaanpak

 • 4. Roadmap en (ruwe) budgetinschatting

Marketingplannen krijgen vaak een andere invulling afhankelijk van de organisatie/persoon die ze uitvoert, dus dit kan verschillen. Bij Toech omvat een marketingplan de volgende delen:

Een strategisch kader

Een marketingplan is meer dan enkel een opsomming van interessante initiativen. Het strategisch kader vormt de lijm tussen alle initiatieven. Het kader is gebaseerd op een goede segmentatie van de doelgroep, de customer journey en de bedrijfsdoelstellingen. 

Voorgestelde initiatieven

De marketing initiatieven opgesomd, gebaseered op het strategisch kader. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuwe website, een contentmarketing aanpak of recurrente creatieve campagnes, alle initiatieven voorgesteld worden vergezeld van duidelijke argumentatie en een afgelijnd stappenplan voor uitvoering. 

Een meet- en evaluatieaanpak

Net zoals niemand de toekomst kan voorspellen, kan de impact van marketinginspanningen ook niet voorspeld worden. Het is dus belangrijk dat de impact van iedere voorgestelde inspanning goed gemeten kan worden, om bij te sturen waar nodig. Daarom is een uitgewerkt meetsysteem nodig. 

Roadmap & (ruwe) budgetinschatting

Een marketingplan lijst vele initiatieven op, die vaak onderling afhankelijk van elkaar zijn. De roadmap stelt een concrete aanpak voor: Wat moet in welke volgorde gedaan worden, en over welke periode spreken we? Deze timeline wordt vergezeld van een overzichtelijke checklist en ruwe budgetinschatting.

Is een marketingplan nodig?

Een marketingplan biedt een duidelijke leidraad voor alle marketinginspanningen. Het volgen van een marketingplan zal op verschillende manieren zorgen voor meer impact tegen minder budget. Kortom: ja. Een marketingplan is in onze bescheiden mening dus nodig als je geen tijd en geld wil verspillen.

Een marketingplan zorgt ervoor dat alle inspanningen binnen een bepaald kader passen - dat er een groter plan achter zit. Een goed marketingplan heeft verschillende positieven gevolgen voor een organisatie die marketing doet. 

Het volgen van het plan zal ervoor zorgen dat er geen resources gebruikt worden die niet bijdragen aan het doel van het plan. Dus veel minder chaos en wispelturigheid. 

Het plan maakt het ook mogelijk om verschillende mensen, departementen of externe partijen te laten samenwerken om hetzelfde doel te bereiken. Alle neuzen in dezelfde richting dus. 

Daarnaast beschrijft een goed marketingplan ook de juiste KPI's en de manier van het meten van succes. Dit zorgt ervoor dat er kort op de bal gespeeld kan worden - meten, analyseren en snel bijsturen waar nodig is de boodschap. 

Wat kost een marketingplan?

De kost van een marketingplan is gebaseerd op hoeveel tijd eraan besteed wordt, en dit is vaak afhankelijk van de complexiteit van de organisatie/sector, en hoe gedetailleerd de klant dit plan verwacht (wordt vooraf in overleg besproken).

Een marketingplan heeft geen vaste kost. Het kan erg diepgaand opgesteld worden, of in eerste instantie eerder oppervlakkig blijven. Wat er het meest geschikt is voor jou organisatie is afhankelijk van de complexiteit van de situatie, de sector & organisatie, en het beschikbare buget. Maar zelfs een eenvoudig marketingplan is beter dan geen marketingplan.

Bij een minder diepgaand marketingplan zal dezelfde structuur gehandhaafd worden, maar zal er aan bepaalde aspecten minder tijd gespendeerd worden. Zo kunnen we bij een eenvoudig plan bijvoorbeeld oplijsten welke soorten sociale media posts we zullen doen, maar voegen geen concrete uitwerkingen toe. Of definiëren we welke mensen we onder welke omstandigheden willen aanspreken met een advertentiecampagne, maar spenderen we nog geen tijd aan het uitdenken van de concrete targeting. 

Hou hierbij in gedachten dat een marketingplan ervoor zal zorgen dat je meer impact genereert met minder budget met je marketing, en zo’n plan zich dus heel snel terugverdiend. 

Voor wie is een marketingplan interessant?

 • Bedrijven die een nieuwe productlijn hebben

 • Bedrijven die een nieuwe doelgroep willen aanspreken hebben

 • Bedrijven die een overname of fusie gedaan hebben

 • Bedrijven die het (interne of externe) marketingteam een houvast en leidraad willen bieden

 • Bedrijven die hun marketingaanpak willen professionaliseren

In principe heeft iedere organisatie baat bij een doordacht opgesteld marketingplan. Intern geeft het inzicht in de te verwezenlijken doelen en de hiervoor te nemen stappen. Extern kan het een handig hulpmiddel zijn om bepaalde investeringen binnen te halen. 

Het efficiënter voeren van marketing met meer impact heeft overal z'n nut, maar is noodzakelijk voor bedrijven die:

 • Hun marketingaanpak willen professionaliseren
 • Het interne marketingteam een houvast en leidraad willen bieden
 • recent een verandering doorgemaakt hebben of gepland hebben (nieuwe productlijn, nieuwe doelgroep, het doen van een overname, ...

What’s your communication challenge?

Heb je een specifieke opdracht in gedachten of wil je een bepaald doel bereiken, maar kan je hulp gebruiken bij de uitwerking ervan? We horen het graag. Onze koffie staat warm en de biertjes koud.