Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren.

Lees meer

Marketingplan

Nood aan focus en richting in je marketingactiviteiten? Dan is het hebben van een doordacht, flexibel marketingplan geen overbodige luxe. Lees snel verder.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan brengt de geplande marketingdoelen van een organisatie in kaart, en vooral: het plan definieert een duidelijke weg naar het bereiken van deze doelen.

Een goed marketingplan is praktisch toepasbaar en blijft niet bij vage strategieën. De bedoeling van een marketingplan gaat verder dan inspireren - het biedt argumentatie, einddoelen, en een roadmap.

Wat is het doel van een marketingplan?

Visuals blog 02

Het primaire doel van een marketingplan is het voorzien van een omkadering en leidraad voor alle marketinginspanningen. Dit zorgt ervoor dat alle marketinginspanningen de lange termijn doelen van de organisatie in gedachten houden, en dat er minder tijd en budget verspild wordt aan impulsieve, niet-optimale campagnes of initiatieven.

Het (eenvoudig geformuleerde) doel is dus meer impact met je marketing genereren, met minder inspanningen & budget.

Daarnaast zijn er nog verscheidene voordelen gekoppeld aan het opstellen van marketingplan:

 • Een marketingplan zorgt ervoor dat een budget voor marketing kan vastgelegd worden, alsook een duidelijke termijn voor uitvoering (waarna evaluatie volgt)
 • Het zorgt voor een reflectiemoment omtrent de huidige staat van de marketing van een organisatie, en of het (al dan niet) reeds geformuleerde strategisch kader nog van toepassing is. Daarnaast kan het ook dienen om de langetermijn doelen bij te sturen.
 • Het is vaak ook een manier om de verschillende stakeholders binnen een bedrijf op dezelfde lijn te krijgen. Gezien er uitgegaan wordt van een aantal basisprincipes en strategische doelen en alle marketinginspanningen daarop gebaseerd worden, zijn deze inspanningen makkelijker te argumenteren. Er wordt dus minder tijd verspild met het in vraag stellen of verdedigen van iedere marketinginspanning - zolang iedereen akkoord is met de basisprincipes en strategische doelen.

Wat zijn de onderdelen van een marketingplan?

Visuals blog 01

Marketingplannen krijgen vaak een andere invulling afhankelijk van de organisatie/persoon die ze uitvoert, dus dit kan verschillen. Bij Toech omvat een marketingplan de volgende delen:

 1. Een strategisch kader
  Een marketingplan is meer dan enkel een opsomming van interessante initiativen. Het strategisch kader vormt de lijm tussen alle initiatieven. Het kader is gebaseerd op een goede segmentatie van de doelgroep, de customer journey en de bedrijfsdoelstellingen.
 2. Voorgestelde initiatieven
  De marketing initiatieven opgesomd, gebaseered op het strategisch kader. Of het nu gaat om het opzetten van een nieuwe website, een contentmarketing aanpak of recurrente creatieve campagnes, alle initiatieven voorgesteld worden vergezeld van duidelijke argumentatie en een afgelijnd stappenplan voor uitvoering.
 3. Een meet- en evaluatieaanpak
  Net zoals niemand de toekomst kan voorspellen, kan de impact van marketinginspanningen ook niet voorspeld worden. Het is dus belangrijk dat de impact van iedere voorgestelde inspanning goed gemeten kan worden, om bij te sturen waar nodig. Daarom is een uitgewerkt meetsysteem nodig.
 4. Roadmap & (ruwe) budgetinschatting
  Een marketingplan lijst vele initiatieven op, die vaak onderling afhankelijk van elkaar zijn. De roadmap stelt een concrete aanpak voor: Wat moet in welke volgorde gedaan worden, en over welke periode spreken we? Deze timeline wordt vergezeld van een overzichtelijke checklist en ruwe budgetinschatting.

Is een marketingplan nodig?

Een marketingplan zorgt ervoor dat alle inspanningen binnen een bepaald kader passen - dat er een groter plan achter zit. Als een marketingplan gevolgd wordt zal er enkel tijd en budget gespendeerd worden aan initiatieven die toe bewegen naar het afgesproken bedrijfsdoel. Het biedt dus een leidraad die chaos en wispelturigheid zal beperken, en zal dus impact bieden voor minder budget. Een marketingplan is in onze bescheiden mening dus nodig als je geen tijd en geld wil verspillen.

Wat kost een marketingplan?

De kost van een marketingplan is gebaseerd op hoeveel tijd eraan besteed wordt, en dit is vaak afhankelijk van de complexiteit van de organisatie/sector, en hoe gedetailleerd de klant dit plan verwacht (wordt vooraf in overleg besproken). Reken voor een marketingplan op een budget tussen 1 800 euro en 5 400 euro.

Hou hierbij in gedachten dat een marketingplan ervoor zal zorgen dat je meer impact genereert met minder budget met je marketing, en zo’n plan zich dus heel snel terugbetaalt.

Voor wie is een marketingplan interessant?

In principe heeft iedere organisatie baat bij een doordacht opgesteld marketingplan. Intern geeft het inzicht in de te verwezenlijken doelen en de hiervoor te nemen stappen. Extern kan het een handig hulpmiddel zijn om bepaalde investeringen binnen te halen.

Professionele hulp bij de ontwikkeling van een marketingplan is vooral interessant voor ondernemingen die:

 • Hun marketingaanpak willen professioneliseren
 • Het interne marketingteam een houvast en leidraad willen bieden
 • Recent een verandering doorgemaakt hebben of gepland hebben (nieuwe productlijn, nieuwe doelgroep, het doen van een overname, ...

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Laten we samen mooie dingen maken, die voor je bedrijf wérken.

Contacteer ons.