Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren.

Lees meer

Strategie en concept

Een goede strategie zorgt ervoor dat het geheel van je communicatie groter is dan som van de delen.

Strategie en concept

Plannen voor impact en rendement

De strategie en concept fase van een communicatieaanpak kan vergeleken worden met het uittekenen van de grondplannen van een huis. Deze fase brengt in kaart welke bouwblokken er nodig zijn, wat het geschatte benodigde budget zal zijn en wat het geplande eindresultaat is.

In communicatie zorgt een goede strategie ervoor dat alle gebruikte kanalen perfect op elkaar ingespeeld zijn, en zo hun volle potentieel kunnen behalen. Dit betekent een grotere impact tegen een lagere kost.

Praktisch toepasbaar

Een goede strategie is praktisch toepasbaar. Een strategie schetst vaak een ideale situatie waar naar toe gewerkt moet worden: welke doelgroepen, boodschappen, doelstellingen, ... Maar hier wordt vaak het praktische en realistische aspect genegeerd.

BIj de strategieën die wij opstellen is de vraag 'Maar hoe geraken we daar concreet?' minstens even belangrijk. Alle strategieën of concepten die we uitwerken bevatten een concreet en toepasbaar actieplan.

Daarnaast houden we altijd rekening met de realiteit waarin jouw organisatie zich bevindt - budgettair, beschikbare mankracht voor uitvoering, ... Want een goede strategie heeft pas nut als ze uitvoerbaar is.

Wat verstaan we onder strategie en concept?

Een aantal voorbeelden:

  • Je wil inzetten op marketing om meer omzet te genereren, maar weet niet meteen hoe? We maken een marketingplan op. Dit plan brengt doelgroep & doelstellingen in kaart, stelt een geïntegreerde groep van maatregelen voor én koppelt dit aan een concreet actieplan.
  • Je wil een nieuwe website? We tekenen de structuur van de website uit voor we beginnen bouwen. Op die manier zorgen we ervoor dat zowel jouw noden als die van jouw klant gerespecteerd worden.
  • ...

Een strategie & concept fase zorgt er globaal voor dat een project het volledige potentieel kan halen, en er bij het bouwen zo weinig mogelijk verrassingen ontstaan.

Strategie en concept in actie - iLens

Ilens

iLens is een groepering van 150 zelfstandige opticiens die hun krachten en kennis bundelen. Voor zowel strategie als uitvoering kiest iLens al jaren voor Toech.

Een doordachte communicatieaanpak is een noodzaak bij iLens. Er zijn namelijk verschillende stakeholders: de huidige iLens leden, de prospecten, de eindklanten van de opticien, ... Deze hebben elk hun eigen noden en wensen, en vereisen elk een specifieke aanpak.

Voor iLens creëerden we een communicatiestrategie die deze verschillende doelgroepen duidelijk definieert, een optimale situatie schetst én een concreet en duidelijk stappenplan uittekent.

Ontdek deze case

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Laten we samen mooie dingen maken, die voor je bedrijf wérken.

Contacteer ons.