Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren.

Lees meer

Strategie en concept

Een goede strategie zorgt ervoor dat het geheel van je communicatie groter is dan som van de delen.

Strategie en concept

“Failing to plan is planning to fail”

De strategie en concept fase van een communicatieaanpak kan je vergelijken met het grondplan van je huis. Zonder een goed doordacht bouwplan zal je nooit een geslaagd huis kunnen bouwen. Dat geldt ook voor communicatie.

Daarom brengen we in deze fase in kaart welke bouwblokken er nodig zijn, wat het geschatte benodigde budget zal zijn en wat het geplande eindresultaat is. Op die manier onderzoeken we welke aanpak geschikt is om jouw doelen zo efficiënt mogelijk te behalen: dat betekent een grotere impact tegen een lagere kost.

  • Je wil inzetten op marketing om meer omzet te genereren, maar weet niet meteen hoe? We maken een marketingplan op. Dit plan brengt doelgroepen en doelstellingen in kaart, stelt een geïntegreerde groep van maatregelen voor én koppelt dit aan een concreet actieplan.
  • Je wil een nieuwe website? We tekenen de structuur van de website uit voor we beginnen bouwen. Op die manier zorgen we ervoor dat zowel jouw noden als die van jouw klant gerespecteerd worden.
  • ...

Een strategie & concept fase zorgt er globaal voor dat een project zijn volledig potentieel kan halen, en er bij het bouwen zo weinig mogelijk verrassingen ontstaan.

Een goede strategie is praktisch toepasbaar

Een strategie schetst vaak een ideale situatie om naartoe te werken. Jammer genoeg wordt hier vaak het praktische en realistische aspect genegeerd. Nochtans heeft strategie pas nut als ze uitvoerbaar is.

Bij toech stellen we onszelf daarom steeds de vraag "Maar hoe geraken we daar concreet?". Dat betekent ook dat we steeds rekening houden met de realiteit van jouw organisatie — welke budgetten zijn er, welk menselijk kapitaal is beschikbaar... Alle strategieën of concepten die we uitwerken bevatten dan ook een concreet en toepasbaar actieplan.

Strategie en concept in actie

Vlaams

Voor het vlaamsoogfonds werkten we een campagne uit met als doel mensen informeren én raken. We kozen hierbij voor een rationele basis met emotionele impact. dat deden we door in de verf te zetten hoe mensen met oogziektes de wereld precies ervaren. Check it out.

Ontdek deze case

Wat verstaan wij onder strategie en concept

Een greep uit de diensten die we kunnen uitvoeren onder strategie en concept.

Geïnteresseerd in één van onze diensten?

Laten we samen mooie dingen maken, die voor je bedrijf wérken.

Contacteer ons.